Toiminta lähtee jokaisen yksilöllisistä tarpeista.

Perhekoti

SÄDE

Lastensuojelulaitos Perhekoti Säde tarjoaa kodinomaisen, turvallisen ja välittävän kasvuympäristön, jossa jokainen tulee hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on.

Palvelumme

Perhekoti Säde on 7-paikkainen perustason lastensuojelulaitos Oulun Taskilassa.

Tarjoamme sijaishuoltoa alle 13-vuotiaille avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaanotetuille lapsille ja nuorille. Perhekoti Säde tarjoaa kodinomaisen, turvallisen ja välittävän kasvuympäristön, jossa jokainen tulee hyväksytyksi ja arvostetuksi juuri sellaisenaan kuin on.

Toiminta lähtee jokaisen lapsen yksilöllisistä tarpeista. Tavoitteena on löytää lasten vahvuudet ja voimavarat, jotka auttavat häntä kasvamaan ja kehittymään. Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaaja ja laaditaan yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma. Suunnitelmallisuus takaa laadukkaan ja lapsen edun mukaisen hoidon ja kasvatuksen yksikössämme.

Lapsille luodaan kodinomaiset olosuhteet, selkeä päivärytmi, yhteiset säännöt ja kasvua ja kehitystä turvaavat rajat, jotka luovat turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta sekä luovat pohjaa eheyttävälle tulevaisuudelle. Haluamme tehdä hyvää yhteistyötä huoltajien, perheiden ja lapsen läheisten kanssa koko sijoituksen ajan.

Tarjoamme myös jälkihuoltoa, ammatillista tukihenkilötoimintaa ja perhetyötä.

Arvot

Yksikkömme toimintaa ohjaavat arvot ovat oikeudenmukaisuus, turvallisuus, ammatillisuus, tasa- arvo, asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, avoimuus ja eettisyys.

Toimintaympäristö

Perhekoti Säde sijaitsee Oulun Taskilassa, rauhallisella omakotitaloalueella. Yksikkömme sijaitsee 250 neliöisessä tiilitalossa, jossa on viihtyisät ja tilavat yhteiset tilat sekä jokaiselle lapselle oma huone. Meillä on myös isoja huoneita
sisaruksia varten. Pihalla on hyvin tilaa leikkiä ja pelata.

Oulun kaupungin alueella on hyvät ja laajat harrastusmahdollisuudet. Kaikki tarvittavat palvelut ovat lähellä ja keskustaan on vain 6 km matka. Asunto sijaitsee hyvien ulkoilumaastojen ja retkeilypaikkojen läheisyydessä.

Uimarannalle on vain kilometrin matka.

Toimintamme arjessa on lapsilähtöistä ja heidän tarpeisiinsa vastaavaa. Lasten kanssa läsnäolo ja yhdessä tekeminen on tärkeä osa työtämme.

Haluamme tarjota lapsille elämyksiä ja avartaa heidän maailmankatsomustaan
yhteisillä retkillä ja lomareissuilla.

Henkilökunta

Eevastiina Koskela

Yksikön johtaja

• Sosionomi AMK, johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkinto, koulutettu hieroja ja kuva-artesaani

• Pitkä työkokemus lastensuojelun eri osa-alueilta sekä kansainvälisessä lastensuojeluorganisaatiossa

Sonja Klasila

Toimitusjohtaja/yksikön sairaanhoitaja

• Sairaanhoitaja/Kätilö AMK, johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkinto

• Toiminut pitkään hoitotason ensihoitajana. Nepsy-valmentaja koulutus käytynä 3/2020.

Kuisma Koskela

• Lähihoitaja, mielenterveys- ja päihdetyö

• Työskennellyt eri kulttuureista tulevien sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa

agsdix-null

Yksikössä työskentelee lisäksi sosionomeja, yhteisöpedagogeja ja lähihoitajia. Henkilökunnan hyvinvointi on meille erityisen tärkeää ja työntekijöiden koulutukseen panostetaan. Työntekijöiden viihtyessä työssään, se heijastuu yleiseen ilmapiiriin ja näin lapsilla pysyy turvalliset ihmiset ympärillään.

Urho ja Luna

Yksikössä vierailee iloiset koirakaverukset

Yhteystiedot

agsdix-null

Lastensuojelulaitos

Perhekoti Säde

Ymmyrkäisentie 9
90580 Oulu

t

Paikkakyselyt

Eevastiina Koskela, yksikön johtaja
Puh. 045 272 9180
eevastiina.koskela@perhekotisade.fi

Hallinto

Sonja Klasila, toimitusjohtaja
Puh. 045 272 9184
sonja.klasila@perhekotisade.fi

Ota yhteyttä

Puhelimitse, sähköpostitse tai alla olevalla lomakkeella